Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Kaznějov, K Cementárně 535, PSČ 331 51
IČO 497 88 221
spisová značka: oddíl B, vložka 371 vedená u Krajského soudu v Plzni
Vypis platných
Stanovy společnosti 2014

Valná hromada 27.června 2012

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 26. května 2014
Protinávrh Josef Krekule 13. května 2014
Stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu Josef Krekule 19.5.2014
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 23. července 2014

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 23. července 2014
Zpráva dozorčí rady Zemědělské zásobování Plzeň pro řádnou valnou hromadu 23. července 2014 
Zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky Zemědělské zásobování Plzeň za rok 2013 včetně zprávy představenstva

Smlouva o výkonu funkce člen představenstva  bude doplněno
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Kolomaznik
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Kůs
Smlouva o výkonu funkce předseda  představenstva Česal
Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady - Bc. Kůs
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Nekolová
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - bude doplněno

Sdělení ke stanovám

Informace o schválení usnesení dne 23.7.2014
Dokumenty: