ZZ Plzeň a.s. nabízí:

 

Nákup-prodej a skladování komodit

Posklizňovou úprava rostlinných komodit

Prodej agrochemikálií, prodej preparátů na zlepšení struktury půdy, prodej hnojiv

Výrobu a prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata

1

ZEMĚDĚLSKÉ KOMODITY

včetně dopravy od výrobce do sila nebo do mlýnů pšenice, ječmen, tritikale, oves pluchatý i nahý, žito, řepku, hrách

 • nákup a prodej
 • skladování
 • kompletní laboratorní vzorky
 • posklizňová úprava komodity
2

VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ

volně ložených i pytlovaných včetně rozvozu

 • výroba a prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata
 • prodej extrahovaného řepkového šrotu
3

AGROCHEMIE A HNOJIVA

včetně rozvozu a likvidace prázdných obalů

 • prodej průmyslových hnojiv v BB nebo volně ložené,
  i vápenců
 • prodej agrochemikálií
 • prodej listových hnojiv
 • prodej preparátů na zlepšení struktury půdy
 • agro-poradenství
4

AGRO-PORADENSTVÍ

Poskytujeme komplexní poradenství pro malé i velké zemědělské podniky.